Kapcsolódó jogszabályok

Valamennyi biztosítási szerződésre vonatkozó jogszabályok: A polgári törtvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény KGFB-hez kapcsolódó jogszabályok:Kormányrendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet Kormányrendelet a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításnál alkalmazott gépjármű-kategóriákról 20/2009. (X.9.) PM rendelet Törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról 2009. évi LXII. törvény